חיפוש
Generic filters

תקנון האתר ותנאי שימוש


 האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת חולצות/הדפסה על חולצות
 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: “המשתמש” או “הקונה”) באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
הגולש אשר כתב את כתובתו ונרשם לאתר מאשר לקבל מעת לעת מיילים מהחברה לגבי התפתחות האתר ומוצריו ואין באפשרותו לתבוע או לקבל בכל צורה שהיא פיצוי
אולם אם הגולש/לקוח שלח מייל בבקשה לבטל את קבלת המיילים מהאתר האתר מתחייב להורידו מרשימת התפוצה מיידית ולא לשלוח כל מייל עתידי.
המוצרים:
האתר מאפשר לך לרכוש מוצרי טקסטיל והדפסה, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים הנמוכים לרוב ממחירם בשוק.
כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.אופן הרכישה:
כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר.
לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטים בדף ההזמנה, כגון: שם, כתובת, כתובת , מספר טלפון ,ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ”ל הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”.
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב.הסכם זה הינו הסכם מותנה:
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי/העברה בנקאית/מזומן בחנות לאחר ביצוע הפעולה.
לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אספקת המוצרים:
האתר ו/או מי מטעמו ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הקונה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכל תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
האתר ו/או מי מטעמו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.
האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או של מי מטעמו וזאת,
לרבות שביתות, השבתות, טעויות של הדואר או החברה המשנעת וכיו”ב.

אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע”י האתר או מי מטעמו, אולם, יחד עם זאת יש באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו.
התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם נאסף המוצר על-ידי הקונה.
(ד) במקרה של הובלת המוצר ע”י הקונה או מי מטעמו לא יהיה האתר אחראי לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לאתר או למי מטעמו.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א עד ה,  לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה .
בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים.
מוסכם בין הצדדים כי אין האתר יהיה אחראי במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

למען הסר ספק  החולצות שמוזמנות מהאתר מגיעות עם לוגו החברה בקטן על החולצה.

שירות לקוחות:
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני contact@h-i-h.co.il ובטלפון 077-7-833499 והמצוינים גם באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר:
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:
כדי לרכוש מוצר/שירות המשתמש יתבקש לבחור תחילה שם משתמש וססמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
המידע הנ”ל יועבר למשרדי האתר.(פרטי האשראי אינם נשמרים והאתר מאובטח)

מעבר לשימוש הנ”ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן
ביטול עסקה:תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל קונה עסקה עקב פגם במוצר , יחזיר האתר למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהקונה והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות האתר בחנות האתר.
יובהר ויודגש, כי קודם להחזרת הסכומים לקונה, יאפשר הקונה לאתר ו/או למי מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.
יובהר ויודגש: קיבל הקונה את המוצר/העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקו, על חשבון הקונה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הקונה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות.
יובהר ויודגש:
לא ניתן להחזיר מוצר לא פגום עקב טעות הלקוח בהזמנה או בהסכמתו לשינוי טלפוני.(החולצות נעשות במיוחד ובהזמנה)
לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם שימוש כלשהו .
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשם השילוח.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
האתר או בא כוחו של האתר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.תנאים נוספים:
האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך.אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ירושלים בלבד.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.

שונות:
בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוצר כנגד האתר אחד מספקיה או כנגד “ההוא עם החולצות” מוציאים לאור מוסכם וברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר – בירושלים בלבד.

התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך 01.01.09 וניתן לשינוי בכל עת ע”י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי
עגלת הקניות
גלילה למעלה